De Boschplaat

Het natuurreservaat De Boschplaat is een gebied van 4400 hectare aan de oostkant van Terschelling waar geen mensen wonen, een grens tussen land, wad en zee; een paradijs voor vogels waar toch ook de mens welkom is.

DarkSkyTerschelling_Boschplaat_01_800x533

Oude zandplaat

De Boschplaat (‘Bos’ in de oude benaming ‘verhoging in het landschap’ of ‘duin’) was een zandplaat, gescheiden van Terschelling door het Koggediep. Door verzanding van het Koggediep groeide de plaat uiteindelijk aan het eiland vast. De Boschplaat is nu ongeveer een derde deel van het eiland, circa 10 bij 5 kilometer groot.
Sinds 1910 valt het natuurgebied onder het beheer van Staatsbosbeheer. In 1924 werd het gebied een Nederlands Staatsnatuurmonument en vanaf 1970 heeft de Boschplaat de status van Europees Natuurreservaat.

Gevarieerde natuur

Wat de Boschplaat zo bijzonder maakt is de grote variatie van het gebied, dat bestaat uit duinruggen, de Berkenvallei (het grootste natuurlijke bos van de Waddeneilanden), zandbanken, slenken, kale wadplaten, ruigte en uitgestrekte kwelders. Het kweldergebied is een open gebied met grassen en kruiden en rijk aan zeekraal, zeealsem, lamsoor, zeeweegbree en zeeaster. In het gebied komen ongeveer 400 verschillende plantensoorten voor.

Dat er naast veel bijzondere plantensoorten ook veel vogels voorkomen, is dan ook niet verwonderlijk; zo’n 65 vogelsoorten broeden op de Boschplaat. Ook is De Boschplaat is bij uitstek een geweldige verblijfplaats voor vlinders, er komen maar liefst zo’n 43 dagvlindersoorten en zo’n 600 micro en nachtvlinders voor.