Wie zijn wij?

Het initiatief voor Dark Sky Terschelling werd genomen door Melis de Vries, recreatieondernemer van Tjermelȃn vakantiepark in Oosterend, Terschelling.

Melis wilde graag zijn verwondering over de schoonheid van de nachtelijke duisternis delen en na een bezoek aan het Galloway Forest Dark Sky Park in Schotland is hij gaan onderzoeken of het mogelijk was om ook voor Terschelling de status van Dark Sky Park te verkrijgen.

In het voorjaar van 2015 hebben het buurtschap De Buren van Oosterend en Staatsbosbeheer bij de International Dark Sky Association IDA de officiële aanvraag gedaan tot het verkrijgen van Dark Sky status voor het natuurgebied De Boschplaat op Terschelling.

IDA sculptuur IDSP De Boschplaat

Op 26 juni 2015 werd de status van Dark Sky Park toegekend.

Bij de toekenning van de status Dark Sky Park werd door de IDA ook een beeld overhandigd dat een mooi plaatsje heeft gekregen in de ontvangstruimte van het Tjermelȃn vakantiepark.

Hier is ook een leestafel met de nieuwste tijdschriften op sterrenkundegebied en achtergrondliteratuur over de sterrenhemel in het algemeen.

Op 19 april 2016 werd op initiatief van Staatsbosbeheer in Oosterend het eerste Dark Sky overleg gehouden tussen betrokken ondernemers, instanties en individuen. Hierbij werd afgesproken dat activiteiten zoals excursies en nachtwandelingen het logo Dark Sky Terschelling mogen gebruiken indien deze activiteit is aangemeld bij de VVV Terschelling.


Dark Sky Terschelling: Leestafel met actuele sterrenkunde tijdschiften in de ontvangstruimte van Tjermelȃn

algemeen contactadres
Dark Sky Terschelling:
Melis de Vries
Oosterend 2, 8897 HZ
Oosterend Terschelling
T: 0562 44 84 84
E-mail: melis@terschelling-recreatie.nl