Welkom bij Dark Sky Terschelling

In 2015 is aan natuurgebied De Boschplaat op Terschelling het predikaat Dark Sky Park toegekend door de Internationale Dark Sky organisatie IDA.

Samenstand van Venus en de maan boven boerderij in Oosterend, Terschelling

Dark Sky gebieden liggen meestal in natuurgebieden waar de lucht nog schoon is, er stilte heerst en speciale dieren- en plantensoorten leven die gebaat zijn bij een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

Op deze website geven we informatie over hoe u op ons mooie eiland Terschelling optimaal van de sterrenhemel kunt genieten.