Welkom bij Dark Sky Terschelling

In 2015 is aan natuurgebied De Boschplaat op Terschelling het predikaat Dark Sky Park toegekend door de Internationale Dark Sky organisatie IDA.

Dark Sky gebieden liggen meestal in natuurgebieden waar de lucht nog schoon is, er stilte heerst en speciale dieren- en plantensoorten leven die gebaat zijn bij een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

Op deze website geven we informatie over hoe u op ons mooie eiland Terschelling optimaal van de sterrenhemel kunt genieten.

Melkweg gezien vanuit natuurgebied De Boschplaat op Terschelling

Kort Nieuws

Kerstster aan de hemel

In december 2020 vindt een prachtige samenstand plaats van de planeten Jupiter en Saturnus aan de avondhemel, vlak na zonsondergang.

Beide reuzenplaneten staan dan schijnbaar zo dicht bij elkaar dat het lijkt of ze samensmelten tot een zeer heldere ster, een “kerstster”. Meer informatie hierover in onze hemelkalender

De zon is wakker geworden

Na een lange periode van rust is de zon weer uit zijn winterslaap ontwaakt.

In november 2020 werden de eerste zonnevlekken van zonnecyclus 25 waargenomen en er zaten zelfs een paar grote bij die tot uitbarsting kwamen.

Dit betekent dat er goede kans is dat de komende jaren weer noorderlicht vanaf Terschelling kan worden gezien en gefotografeerd.

Wetenschappelijk onderzoek vanaf Terschelling.

Slechts weinigen weten dat er op Terschelling een heus NASA waarnemingsstation is gevestigd.

Vier astronomische camera’s houden elke heldere nacht een stuk van de hemel in de gaten en registreren heldere meteoren (vallende sterren) die boven Terschelling de dampkring inschieten.

De camera’s werden in 2017 op het dak van de ontvangstruimte van vakantiepark Tjermelân geplaatst en staan zo opgesteld dat hun blikveld overlapt met soortgelijke camera’s in Nederland, België en Duitsland.

Die camera’s overlappen op hun beurt weer met zusternetwerken in Europa en hebben gezamenlijk nachtdienst als op andere delen van de Aarde de zon boven de horizon staat.

Waarnemingsresultaten van het CAMS-BeneLux netwerk worden jaarlijks gepubliceerd op de website van MeteorNews en bijzondere waarnemingen worden gemeld op de nieuwspagina van het NASA/SETI-CAMS project.

Schooljeugd krijgt praktijkles sterrenkunde op De Boschplaat

Terschellinger schoolkinderen van groep 5 t/m 8 hebben in de nazomer van 2018 in kleine groepen een expeditie naar De Boschplaat gemaakt.

Ze leerden er welke planten eetbaar zijn en hoe je een visje kan vangen of eieren kan rapen als je honger hebt.

Ook bleven ze er een nacht slapen en ’s avonds werd hen uitgelegd hoe ze aan de hand van de sterren weer de weg naar huis zouden kunnen vinden.

Een week lang bivakkeerde er elke nacht een andere schoolklas in het tentenkamp dat was georganiseerd door Staatsbosbeheer Terschelling samen met de Terschellinger basisscholen en met ondersteuning van Terschellinger bedrijven.

In 2022 wordt er weer een expeditieweek op touw gezet.